Privacy beleid

Persoonsgegevens die door HUIS130 worden verwerkt:

Onder opdrachtgevers verstaan we gasten, leveranciers en eventuele andere organisatie waar HUIS130 een zakelijke relatie mee heeft. HUIS130 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor- en achternaam, adresgegevens bedrijf/organisatie, functie binnen bedrijf/organisatie, telefoonnummer bedrijf/organisatie, e-mailadres.

HUIS130 verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening optimaal te kunnen inzetten, wat in de praktijk betekent, het opstellen van offertes, versturen van facturen, bellen of mailen ivm de aanvraag.

Geautomatiseerde besluitvorming:

HUIS130 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HUIS130) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden:

HUIS130 deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij hiervoor toestemming is verleend of wanneer dit wettelijk verplicht zou zijn.

Gebruik van cookies:

HUIS130 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om gegevens of surfgedrag te achterhalen. Zie voor meer informatie het kopje ‘Google Analytics’.

Privacybeleid en andere websites:

Op www.huis130.nl kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. HUIS130 is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar de betreffende websites.

Gebruik van Google Analytics:

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HUIS130. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat HUIS130 op uw verzoek de persoonsgegevens waarover HUIS130 beschikt in een computerbestand zal sturen naar u of een ander door u genoemde organisatie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons- gegevens sturen naar info@huis130.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt op naleving van de privacywetgeving.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:

HUIS130 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zowel computer als telefoon die gebruikt worden voor de bedrijfsvoering van HUIS130 zijn voorzien van up-to-date software om malware in welke vorm dan ook tegen te gaan. Voorts zal bij verlies, diefstal of oneigenlijke poging tot gebruik van hardware de toegang worden bemoeilijk door regelmatig wijzigende passwords.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@huis130.nl

Westzaan 2018